Innvielse 31. mars 1898


31. mars 1898 ble Østre Bærum kirke høytidelige innviet av biskop Bang, noe som ble behørig omtalt i hovedstadens aviser. Les hva avisene skrev.

På 1800-tallet var det to kirker i Bærum: Tanum i Vestre Bærum og Haslum i Østre Bærum. Da befolkningen i Østre Bærum økte fra midten av 1800 pga diverse industri i området, ble det etter hvert behov for en kirke til. Denne kirken, Østre Bærum kirke, ble hovedkirken i Østre Bærum og Haslum ble kapellkirke. På folkemunne har kirken alltid hett Høvik kirke, men offisielt fikk den ikke dette navnet før i 1953 da Høvik ble et eget sokn, skilt ut fra Haslum. 

31. mars 1898 ble Østre Bærum kirke høytidelige innviet av biskop Bang, noe som ble behørig omtalt i hovedstadens aviser. 

 

Aftenposten for 9 marts 1898 

Østre Bærums Kirke agtes indviet af Biskop Dr. Bang den 31te Marts førstk. 

Kirken har en udmerket smuk Beliggenhed paa en høide lige ved Høvik Jernbanestation og er omgiven af Granskov. 

Efter Arkitekt  Nissens Tegning og under hans Tilsyn er kirken opført af Bygmester Wagle. Med takkede Gavler paa alle 4 Sider og med Taarnet ret over Prestens Sakristi har Kirken et ganske eiendommeligt og meget tiltalende Udseende. Den er en Korskirke, bygget af Forblendsten, dels fra Slemmestad Sementfabrik og dels fra Tyskland. Taget er dækket med Skifer og Taarnet med Kobberplader. 

Kirkens Indre svarer til dens Ydre, det er vakkert og stemningsfuldt. I Bænkeraderne paa Gulvet og de tre Galerier er Plads til 700 Mennesker. Prædikestol, Døbefont, Alterring og Alterets Ryg er arbeidet af Ægetræ og holdt i mørk Farve. Over Alteret er Korvinduet med smukke Glasmalerier, fremstillende øverst en Engel, der udraaber: «Ære være Gud i det høieste», derunder Isaks Ofring og Moses modtager Lovens Tavler; nederst de fire Evangelister i fuld Legemsstørrelse. Orgelet har faaet en eiendommelig Plads, nemlig tilvenstre for Koret ret over Prestens Sakristi. Barnesakristiet er saa stort, at det skal benyttes til Konfirmandlokale. Kirkens Vægge er malede med lysgul Farve, Taget har gul Træfarve, Bjælker og Galeribalustre er lysgrønne med enkelte røde Striber. De tre Galerier bæres af Granitsøiler. Under Galerierne er maled en bred Bord med smukke Ornamenter. Det nederste af Kirkens Vægge er klædt med egetræmalet Brystpanel, undtagen i Koret, hvor der paa Væggene er malet et smukt mønstret Teppe. I ferdig Stand koster Kirken mellom 80 og 90,000 Kroner. 

 

Fra innvilelsesdagen, skriver Aftenposten: 

Fra alle Gaarde vaiede Flag, og Folk havde i stor Udstrækning taget sig Fridag for at overvære den sjeldne Høitidelighed. 

De beskriver også hvilke salmer som ble sunget, hvilke tekster som ble lest og av hvem; og hva innholdet i biskopens tale var. Beskrivelsen av hvilke høye herrer som var til stede er også omtalt.  

 

Morgenbladet har også en beskrivelse av dagen og har med noen fine betraktninger:  

Morgenbladet aftennummer for 31 marts 1898 

Den nye Kirke skulde ligge paa en Høide lige ved Høvik Station. Dette blev hilset med Glæde. Det er jo meg rimeligt, da omtrent ¾ af Menigheden nu faar kortere Vei end før. Desuden var den gamle Kirke alt for liden i Forhold til Folkemængden. Den nye Kirke ligger meget bekvemt til midt mellem Lysaker og Sandviken, der er Bygdens Ydergrænser; især kommer den Lysakerske befolkningen tilgode, da Togene stemmer saa godt med Kirketiden. 

Den siste av Aftenspostens artikler rundt åpningen, handler om festlighetene hos Grosserer Plathe som har foræret Kirkens tomt og som med udsøgt Elsværdighet havde stillet sin prægtige, nærliggende bolig til disposisjon. Her beskrives alle Autoriteterne som var til stede, og alle taler og alle skåler som ble utøst for de som hadde jobbet for å få på plass kirken og for kirkens fremtid. 

 

Tilbake