Menighetspedagog (trosopplæring)

Sigrid Eline Andersen

67500500

40442178

Send e-post

Sekretær

Marte Brenne

67500500

40442173

Send e-post

Ungdomsarbeider

Jakob Dahle

47145202

Send e-post

Ungdomsleder

Torkel Djønne

67500500

98267825

Send e-post

Kantor

Thrøstur Eiriksson

67500500

40853991

Send e-post

Kateket

Nina Engen

67500500

47453998

Send e-post

Diakon

Marianne Følling

67500500

98267805

Send e-post

Diakon

Ellen Kristin Haave

67500500

40036132

Send e-post

Kapellan

Ingeborg Holberg Heggen

67500500

48039771

Send e-post

Sokneprest

Trygve Rø

67500500

47840438

Send e-post

Kirkeforvalter

Birgit Johanne Wirgenes

40442152

Send e-post