Fakta og historikk


Julemotivene i glassmaleriene i Høvik Kirke.

Det finns 29 glassmalerier i kirken, som alle har et bibelsk motiv og et budskap. Disse ble malt i tidsrommet 1929 – 1949, og de fleste av Rolf Klemetsrud (1900-1956) som var glassmaler og maler. Maleriene er inspirert av middelalderens glassmalerier både når det gjelder motivene og selve utførelsen.


Over evangelistene er det to runde felt, et motiv med Moses med lovtavlene, og et som skildrer Abraham i det han skulle til å ofre Isak og engelen kommer og hindrer at dette skjer.


Øverst på fondveggen ser vi en engel med et banner, der det står Ære være Gud i det Høieste.
Det er engelens proklamasjon til gjeterne julenatt: «I dag er det født dere en frelser i Davids by. Og med ett var engelen omgitt av en himmels hærskare, som lovpriste Gud og sang: «Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden blant mennesker som Gud har glede i.»

Julebudskapet finnes også i sideskipet på høyre side når en kommer inn i kirken. Det er de bakerste motivene, og en må derfor gå til frem i kirken før en får øye på dem. Det ene viser Jesu fødsel. Maria holder Jesusbarnet i sine hender, begge har fått sin glorie, men ikke Josef som står bak og ser ned på barnet, slik også eselet gjør det. Eselet ser liksom opp på Jesus i ydmykhet og ærbødighet, som om han viste at dette er verdens Frelser. Et vakkert og tydelig bilde.

Det neste glassmaleriet viser Flukten til Egypt, der Jesus og Maria sitter på eselet, mens Josef går litt foran med sin stav og holder øye med at det ikke skjer noe med dem. Også eselet titter opp, som om det spør: Går det bra med dere? Her har også Josef fått sin glorie.De hellige tre konger

Motivet er hentet fra Matteus kap. 2 v. 13-15. Det bakerste glassmaleriet viser Jesus som 12-åring i tempelet. Jesus sitter på en kongestol med hånden hevet som læreren som underviser sine elever. Han retter pekefingeren liksom for å understreke poenget, og de klynger seg rundt ham og lytter oppmerksomt. Til venstre for Jesus fødsel, finnes bildet av De hellige tre konger som kommer med gaver til Jesusbarnet, gull, røkelse og myrra. Alle bærer kroner. To av vismennene er lyshudet og den tredje er mørkhudet (Balthasar).

Dette har vært en tradisjon fra senmiddelalderen, der disse symboliserte de tre verdensdeler som man da kjente til, Europa, Afrika og Asia. Over dem lyser stjernen og lysstrålene treffer dem alle og skaper en tydelig kongeverdighet. Men uttrykkene i øynene viser også at de er på vakt og litt engstelige, de ble jo varslet i en drøm at de ikke måtte vende tilbake til kong Herodes, men ta en annen vei hjem. Motivet er hentet fra Matteus 2. kap.

Det finns 29 glassmalerier i kirken, som alle har et bibelsk motiv og et budskap. Disse ble malt i tidsrommet 1929 – 1949, og de fleste av Rolf Klemetsrud (1900-1956) som var glassmaler og
maler. Maleriene er inspirert av middelalderens glassmalerier både når det gjelder motivene og selve utførelsen. Han har levert glassmalerier til ca 30 kirker, bl.a. til Ljan kirke og Kolbotn kirke.

Tekst og foto: Per Tanggaard

Tilbake