Påmelding julemysteriet


Den påmeldte
Fyll ut feltene med informasjon om din 5-åring. Samlingene er gratis å delta på. De mørke feltene må alltid fylles ut. Vi ønsker at barna har med seg en voksen på samlingen.
Fødselsdato:
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Er det noe spesielt vi bør vite om 5-åringen? (Behov for tilrettelegging eller lignende) Hvor mange kommer det fra deres familie?
Hvis du gir opplysninger under dette punktet samtykker du til at Høvik menighet lagrer sensitive personopplysninger som berører ditt barns helse i perioden for aktuelt arrangement. Formålet med å lagre helseopplysningene er å kunne tilby allergimat og ha beredskap for eventuell sykdomstilstand og medisinering. Helseopplysningene vil bli slettet fra våre IT-systemer sammen med dine andre personopplysninger når arrangementet er over.


Jeg samtykker til at Høvik menighet lagrer mine og mitt barns personopplysninger i andre IT-systemer enn Den norske kirkes medlemsregister i perioden for arrangementet. Formålet er å gjennomføre arrangementet. Personopplysningene vil brukes til å kontakte deg, registrere ditt barns deltakelse og annet som hører til aktiviteten, for eksempel å fordele barnet ditt i aktuelle grupper. Dine og ditt barns personopplysninger vil bli slettet fra våre IT-systemer når aktuelt trosopplæringsarrangement er over.

Foresatte
Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:


Jeg gir mitt samtykke til at bilder tatt under samlingen av de påmeldte blir offentliggjort på vår hjemmeside, facebookside og/ eller i menighetsblad. Navn brukes ikke.
Foresatt 2
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer: