Prosedyre for registering av gudstjenestedeltagere i Høvik kirke


Her finner du en prosedyre for nærværregistrering som brukes i Høvik kirke. 

 

Les mer her

Tilbake