Vippse?


Hvis du ønsker å gi et bidrag via vipps, kan du benytte følgende nummer:

  • Høvik Bachkor, #76366
  • Høvik Kirke Annet (skriv inn tekst), #535986
  • Høvik Kirke Hus/Ungdom, #10181
  • Høvik Kirke Konfirmasjon, #523374
  • Høvik Kirke Kultur, #523898
  • Høvik Kirke Misjonsprosjekt, #533564
  • Høvik Kirke Offer, #36296
  • Høvik Kirke Trosopplæring, #139264
  • Høvik Kirkemusikk, #547675

 

Takk!

Tilbake