Bli frivillig


I Høvik menighet har vi mange frivillige medarbeidere som gjør en stor innsats for at arbeidet i menigheten skal fungere og for at folk skal trives. Vi har bruk for flere hender, føtter og hoder i vårt arbeid. 

Bli frivillig og bli del av et godt fellesskap i lokalmiljøet ditt.

Mange opplever at det er gøy og meningsfullt å være frivillig i Høvik menighet. Det er også en flott måte å bli kjent med andre i menigheten. Har du lyst å være med?

Noen av oppgavene vi trenger frivillige til er:
- Kirkevert
- Medliturg/tekstleser
- Bake til kirkekaffe
- Besøksvenn
- Hjelpe til å lage lunsj for babysangforeldre, en eller flere torsdager
- Hjelpe til å lage middag, en eller flere torsdager

Høvik menighet arrangerer mange tiltak for mennesker i alle aldre. Som frivillig i kirken kan du bidra med ditt engasjement ut fra dine interesser. Du kan selv bestemme om du vil jobbe med barn, ungdom eller voksne og hvor mye tid du vil legge i frivilligarbeid. Vi trenger stadig nye frivillige og har plass for deg!

Vil du bli frivillig? Send mail til diakon Ellen, eh857@kirken.no for en uforpliktende samtale. 

Tilbake