Sorggrupper


- et sted å samtale om sorg og savn.

Det kan være vanskelig å komme gjennom sorg på egenhånd. Gode venner og familie kan være verdifull hjelp, men mange kan også ha behov for å snakke med noen som ikke står en så nær.

Menighetene i Bærum tilbyr sorggruppe. En sorggruppe består av 4 – 8 personer som møtes regelmessig over en periode.

Gruppen ledes av to diakoner, men bygger på selvhjelpsprinsippet. Mange opplever det som en støtte og trøst å møte andre som er i samme situasjon, som en kan dele følelser og tanker med. Det gjelder både i forhold til det som har skjedd og å snakke om veien videre.

Menighetene tilbyr også individuell samtale til dem som ønsker dette.

For mer informasjon, ta kontakt med diakonen i din menighet eller

 

 

Sorgen har mange ansikter

det gråtende

det fortvilte

det bitre

det takknemlige

 

Sorgen er noe du må ta vare på

Ikke noe å være redd for

Den gir oss liv og smerte

Den gir oss frykt og glede

Den gir oss skaperkraft

 

Sorgens ansikt må finnes

for å gi oss fred og ro

for å gi oss helhet

for å gi oss kraft til å leve helt

 

Oversatt fra Rolf Molanders dikt «Sorgen har flere ansikten»

Hentet fra Anders Nordengens bok «Alt har sin tid»

Tilbake