Hefte om glassmaleriene


Nå kan du kjøpe et hefte hvor du kan lese og lære mer om Høvik kirke sine vakre glassmalerier. Inntektene er også med på å dekke ny lyssetting av kirken.

Glassmaleri: Evangelistene

Det er unikt for Høvik kirke at vi har hele bibelhistorien fortalt på 31 glassflater.  Syv av maleriene, de som utgjør fondveggen og sammen danner «altertavlen», var på plass da kirken ble vigslet 31. mars 1898. Siden er det kommet til 24 bilder. I forbindelse med jubileet utgir menigheten et 48 sider hefte om glassmaleriene. Åge Haavik har gravd i historien og hentet fram bibeltekster, dikt og salmevers for å utdype det bilden vil fortelle.

Vil du støtte lyssetting av glassmaleriene og kirken med å betale 125 kr for et flott hefte om alle glassmaleriene? 

Bestill på post.hovik@kirken.no eller kjøp i kirken fra 1.søndag i advent.

Betal med vipps: 535986

Tilbake