Tweensklubb!


Tweensklubb for barn i 4.-7. klasse, en torsdag i måneden kl. 14.00-17.00. Starter 19. januar!

En torsdag i måneden, kl. 14.00-17.00 blir det tweensklubb for barn i 4.-7. klasse. Her samles barna til lek og fellesskap i menighetshuset på tvers av skoler og alder. 

Hver samling vil ha ulike tema og det blir garantert lek. Når de kommer er det litt knekkebrødmat og mulighet for leksehjelp. 

Vi ønsker at du melder barnet ditt på til tweensklubb, for det er kjekt for oss å vite ca. hvor mange barn som kommer. I tillegg får du en mail og en sms med påminnelse om neste tweensklubb samme uke. Registrer barnet ditt her. 

Datoer og planlagte tema/aktivitetert for våren 2023 er:

19.01 – Brettspilldag

09.02 – Origami

09.03 – Tweens-kino

30.03 – Bursdagsfeiring høvik kirke 125år 

13.04 – Planting av Grønnsakshage og GT (Gudstjeneste) verksted.

11.05 – Plantestatus - Høvik mesterskap i 18.mai leker (Kristi himmelfart).

01.06 – Sommer avslutning. (ikke middag for alle) 

Hver torsdag kl. 17.00 er det Middag for alle hvor det er mulighet å spise middag for en billig penge.

Har du spørsmål?
Kontak menighetspedagog Sigrid Eline på sa645@kirken.no eller ungdomsarbeider Torkel Djønne på td583@kirken.no.

Tilbake