Bli med i Høvik Superkids!


Høvik Superkids er et kor for alle barn som går på 1. - 4. trinn. Vi har øvelse i Høvik kirke hver tirsdag kl 17.30-18.30 utenom i feriene. 

 

Hva foregår på en øvelse i Superkids?

I løpet av øvelsen bruker vi mest tid på sang, før barna får leke litt sammen. Deretter har vi en pause der alle får utdelt saft og kjeks. Barna får også klistremerke på oppmøtekortet sitt for hver gang de kommer. Vi avslutter øvelsene med lystenning inne i kirken. Koret synger både salmer, sanger med kristent budskap og andre typer barnesanger.

Vi synger også for andre. På gudstjenester, julegrantenning og andre ting. 

Medlemskap i Superkids?

Liker du å synge, kan du bli medlem i Superkids. Vi ønsker å kunne være et inkluderende fellesskap der barna kan utfolde seg kreativt innenfor trygge rammer. Koret er en del av Norges KFUK KFUM, en kristen barne- og ungdomsorganisasjon, og som medlem i Høvik SuperKids blir man også medlem i KFUK KFUM. Det koster 200 kr i semesteret å være medlem. Økonomi skal ikke være en hindring for deltakelse. Ta kontakt og vi finner en løsning sammen.

 

Smittevern-info i disse tider:

Vi ønsker at det skal være så trygt som mulig for barna å delta på Superkids sine øvelser, og vi ønsker å kontinuerlig tilpasse oss den endrede smittesituasjonen.

Slik situasjonen er nå drives skoler på gult nivå og fritidsaktiviteter for barn er lov. Fortsatt skal vi holde oss hjemme når vi er syke, vaske hender og hoste i albuekroken. 

  • Vi vasker hender/ bruker antibac når vi kommer til kirken
  • Kan vi ikke på skolen, kan vi heller ikke på kor

Ta gjerne kontakt dersom dere lurer på noe. 

For spørsmål og påmelding:
Kontakt dirigent Sigrid Eline Andersen på sa645@kirken.no.

Tilbake