Høvik kirke er stengt i sommer


På grunn av støyende arbeider med spunting ved E-18, må Høvik kirke dessverre holde stengt i sommer, nærmere bestemt 26.juni - 8.august. 

 

I denne perioden har vi fellesgudstjenester med Fornebulandet menighet i Snarøya kirke. Følg med på nettsidene og Facebooksidene for detaljer og eventuelle endringer. I denne perioden legger vi likevel ut Helgebønn her på nettsiden og på Facebook hver lørdag ettermiddag, når helgen - etter gammel kirkelig skikk -  innledes. Disse har noe enklere form enn til vanlig, men vi har lyst til å løfte frem søndagenes tema gjennom bønn, lesning av søndagens evangelietekst og musikk. God sommer! Alle tekstene finner du også her: 

 

Tilbake