Bålpannegudstjeneste og åpen kirke!


 

Så er vi nå, med smittevernstiltak og usikkerhet, egentlig tilbake der det hele startet: Ved bålet, ute, der Jesu venner møtte den oppstandne slik vi leser om det i slutten av Johannesevangeliet.  «Da morgen kom stod Jesus på stranden, … de så et bål der… og Jesus sa: Kom og få mat..» Og der i møte med åpen framtid møtte disippelen Peter – et bilde på oss alle – både grenseløs nåde og utforende oppdag i møte med Jesus. 

Det samme skjer på søndagene så lenge vi ikke kan feire gudstjeneste inne i kirken vår på Høvik. Vi samles til en kort gudstjeneste kl 12.00 utenfor kirken ved lysinstallasjonene fra advents- og juletiden.   

Husk varme klær – velkommen til andreledes fellesskap i møte med hverandre og Gud i Kristus, overalt tilstede med nyskapende kjærlighet!

Åpen kirke

Etter bålpannegudstjenestene vil kirken være åpen for stillhet, bønn og musikk frem til klokken 14.00. Dagen tekster vil også leses jevnlig og det vil være mulighet til å motta nattverd enkeltvis.

Det er plass til ti besøkende av gangen inne i kirken, og alle bes bruke munnbind.

Velkommen til Høvik kirke! 

Tilbake