Oppussing av Orgel og kontorer.


Planlagte ombyggings- og vedlikeholdsprosjekter i kirke og menighetshus igangsettes i disse dager.

 

Planlagte ombyggings- og vedlikeholdsprosjekter i kirke og menighetshus igangsettes i disse dager. Vi vet at de vil gjøre oss bedre rustet til å utføre de oppgaver vi er satt til og gleder oss til å ta dem i bruk.

- Kontorforholdene skal utbedres. Hittil har ansatte måttet dele trange kontorer. Ombyggingen gjelder øverste etasje i menighetshuset og gir oss to nye kontorer samt to telefon-/stillerom. Scenen i den store salen i menighetshuset vil bli bygget om og blant annet huse kontor, kopirom og samtalerom.

Bilde av de tømte kontorene:

- Etter nærmere 33-års bruk trenger kirkens hovedorgel sårt et større service- og vedlikeholdsarbeid. Det innebærer blant annet rensing av alle instrumentets mer enn 1700 piper, gjennomgang av mekanikk, luftkanaler, belger, m.m. I tillegg får orgelet såkalte setterkombinasjoner. Det innebærer at motorer settes på de mekaniske registertrekkene som aktiviserer de forskjellige piperekkene og at valg av disse - i forskjellige kombinasjoner - kan forhåndslagres i en innebygd datamaskin og fremkalles øyeblikkelig ved et tastetrykk. Det gjør det mulig ved gudstjenester og konserter å skifte klang og styrkegrad uten hjelp av assistenter og dermed utvide orgelets bruk. Arbeidet utføres av orgelbygger Marius Lyngø.

Vi gleder oss og er spente på og se hvordan de nye lokalene blir, og hvordan orgelet låter!

Tilbake