Velkommen som konfirmant!


 

Konfirmanttiden er en tid for å tenke nye tanker og få nye venner. Gjennom møter med ungdom og ansatte, undervisningssamlinger, leir, helger og mye annet ønsker vi å gi deg et innblikk i kirkens tro og liv.