Helgebønn 09.01.2021


Helgebønn for andre søndag i åpenbaringsstiden. 

 

 

Etter gammel skikk innledes helgen kl 18 lørdag. Vi har ringt helgen inn og spilt inn en helgebønn for andre søndag i åpenbaringstiden. Åge Haavik leser dagens bønn og dagens evangelium. Kantor Thröstur Eiriksson spiller en koralbearbeidelse av Georg Philipp Telemann over "Ei morgenstjerne klår og fin". 

 

Tilbake